30 min online sparring

Dine informationer så vi kan lave en aftale med dig

Emnevalg

Hvad skal din online sparring handle om?

Afkrydsningsfelter

Giv os nogle ideer om, hvad du ønsker at tale om, så du kan få mest muligt ud af dine 30 minutter.

Maximum file size: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Skriv os et par ord om din forespørgsel, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forespørgselsformular

Dine informationer

Hvad kan vi hjælpe med?

Radioknapper

Beskriv din forespørgsel

Maximum file size: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Digitaliseringsprojektet må ikke blive en fejlinvestering

Toolbox

Design Thinking er en stor del af vores digitaliserings-værktøjskasse. Og sammen med en række metoder får vi fundet de rigtige tilgange, når vi udvikler digitale projekter i fællesskab med vores kunder. Vi arbejder bl.a. Brugerrejser, Personaer, Business Model Canvas og Scrum, som du kan læse om

Et kig ned i digitaliserings-værktøjskassen..

Du ved rigtigt meget om din forretning. Det samme gør dine kollegaer og dine kunder. Vi ved ret meget om at digitalisere forretninger og arbejdsgange. Så skal vi arbejde sammen om at udvikle din forretning i en mere digital retning, skal vi sætte os ned sammen. For sammen får vi de bedste ideer og dermed løsninger.

Vi har en solid værktøjskasse, når det kommer til samskabelse og etablering af en fælles forståelse. Den værktøjskasse får du et kig ned i her, hvor vi gennemgår nogle af vore Design Thinking værktøjer, som vi bruger i vores arbejde. Måske er der noget, du bliver inspireret af allerede nu?

Hvad er Designtænkning egentligt for en størrelse

Designtænkning er en metode-værktøjskasse og et mindset til at udvikle løsninger til komplekse problemer. I dag bruger mange virksomheder flere metoder i deres dagligdag – fx. udvikling af Personaer til marketing og produktudvikling, Business Model Canvas til produktudvikling og strategi, brainstorming af forskellig art, Brugerrejser til process afdækning, marketing og produktudvikling og vi kunne blive ved. Vi bruger også disse værktøjer i afdækning af, hvor det kan betale sig at digitalisere og i afdækning af behov og ønsker.

Design Thinking – en fleksibel proces

Design Thinking Process modellen handler om et mindset. Det er måden vi arbejder på. Der er flere faser i processen, og det fine er, at man kan følge tilgangen fra start til slut, eller man kan lade sig inspirere og springe frem og tilbage i arbejdet – hvilket ofte kan se, da der opstår nye spørgesmål undervejs. Vi gennemgår faserne lidt mere detaljeret herunder.

  • Collect (Indsamle)
  • Comprehend (Forstå)
  • Conzeptualize (Udtænke)
  • Create (Skabe)
  • Collaborate (samarbejde)
  • Communicate (Kommunikere)
Design Thinkings 6 C model. Det er mere kasser man kan gå ud og ind af på kryds og tværs end det er en process. Det kan man også, men man vil nok få et behov for at genbesøge nogle af dem undervej i din undersøgelsesfase.

“Jeg er allerede nysgerrig. Lad mig høre mere.”

Book 30 minutters online sparring

Start med at blive klogere

For at komme godt i gang, skal vi indsamle viden. Det er i fasen Collect / indsamling. Det handler om at foretage observationer og lave interviews, så vi får data. Det er detaljeret data, der giver dybde og helhedsforståelse af specifikke forhold.

De kvalitative undersøgelser skal optimalt kombineres med kvantitative data, som baserer sig på ting, der kan måles. Det kan være sådan noget som spørgeskemaundersøgelser og statistiske modeller.

Den bedste måde at opnå indsigt i reelle handlinger

Bliv endnu klogere

Derefter skal materialet analyseres. Det er i Comprehend / forståelsesfasen. Skal vi levere gode resultater til vores kunder / brugerer, skal vi forstå dem.

En af de ting, vi typisk arbejder med i denne fase er kunde- /brugerrejser og arbejdet med personaer – især selvfølgelig.

Med en brugerrejser mener vi fx, at vi skal identificer de arbejdsgange /opgave-overleveringer, der er i en bestemt del af din værdikæde. Den del du mener, der er udfordringer med. Hvad er den typiske vej ind og rundt i butikken – og her taler vi ikke kun om fysiske veje og også imellem systemer. Her er både direkte og inddirekte arbejdsgange relevante at kigge på.

Det er fx relevant at se på brugerrejsen fra de forskellige afdelingers håndtering af opgaver. Hvilke modtager de fra andre afdelinger, som de skal gøre noget ved? Hvilke starter de selv og har brug for mere viden fra andre afdelinger for at de eller andre kan fuldføre dem? Hvilke opgaver løser de uden at der er en modtager af dem (det er dem vi for alvor skal se på om de skal fjernes)? osv.

Lær dine brugere endnu bedre at kende med persona

Et er at kigge på dine brugers arbejdsgange. Noget helt andet er at forstå hvad der er vigtigt for dem. Her kan det være en fordel at udarbejde en persona.

En persona er en “sammenkogt målgruppe”. Sagt på en anden måde: Det er essensen af alt den viden og de forestillinger, I har om jeres brugere eller kunder kogt ned til én samlet beskrivelse af en person. Det kan være en fiktiv persona eller det kan være en bestemt kunde, man tager udgangspunkt i, når man så bygger sin persona.

En persona kan give dig (og os) et overblik og grundlag at udvikle løsninger ud fra. Det er med til at sikre, at vi ikke udvikler løsninger baseret på vores præferencer og behov. Det skal i stedet være brugerens behov og værdisæt, der beskrives og er i fokus. Det er jo ikke sikkert at nuværende system opfylder deres behov. Der opstår tit små sub-systemer, der skal gribe det hovedsystemerne ikke fanger.

Hvad kigger vi fx på

Når vi taler digitalisering er det fx godt at vide om dem man udvikler til bare trykker på knapperne 10 gange i streg i håb om at det går hurtigere. Det er også rar at vide hvilket niveau af generel IT forståelse de forskellige involverede. Skal vi afskærme nogle i deres brug af systemet, så de ikke kan komme til at lave fejl? Skal vi åbne op for endnu mere flexibilitet og flere handlingsmuligheder andre steder, så man som virksomhed selv kan tilpasse systemet. Det er ligeledes vigtigt at se på, hvad de enkelte personer / afdelinger synes er et godt design og hvordan de synes at der skabes et godt overblik. Det kan også være relevant, at undersøge holdningen vil IT, Social Media og virksomheden som helhed.

Altså afhængig af det projekt du har gang i, kan det være interessant at se på flere karakter og kompetencer der er i spil i de forskellige afdelinger (hos de forskellige personaer). Hvad er vigtigt egentligt vigtigt for dig, hvis du skal tage imod et nyt system, der skal gøre dit arbejde nemmere? Hvad er vigtigt for brugerne?

Psssttt… Det kan faktisk også bruges i forhold til at afværge modstand i forbindelse med den senere implementering 😉

Konceptet udvikles og bygges

Når du har indsamlet, analyseret og forstået data og viden, skal du bygge konceptet – Conzeptualize. Skab en visualisering af bruger- / kunderejsen, og prøv også at tænke frem i tiden, når konceptet er drift. Beskriv de succes’er, som konceptet er med til at skabe, så I har nogle sigtepunkter at arbejde efter. Altså hvad er business casen.

Derefter kan vi i fællesskab udvikle – Create – produktet på strategisk niveau. En gang imellem arbejder vi også med Business Model Canvas i denne fase, hvor vi udvikler forretningen og ser lidt bredere på forretningen end blot løsningsforslag i forbindelse med fundet digitaliseringspotentiale.

Alt efter løsning er det i denne fase, at vi laver en mock up eller ligefrem en prototype – en 1. version af en løsning.

Involver brugere / kunder meget tidligt i forløbet

Når vi arbejder med mock up og prototyper, så arbejder vi med et andet framework fra vores værktøjskasse, nemlig SCRUM, som du kan læse mere om her. Vi tror ligeledes på løbende udvikling og tilpasning, så der er tid til drift og til langsom læring.

Den bedste gevinst ved denne tilgang er nok, at du kan vende projektet i den retning der er fordele i nu og her. Du kan altså ramme et ‘moving target’ og sikre at din investering ikke bliver til en fejlinvestering.

Du kan med meget stor fordel inviterer brugere og kunder med i processen – og gerne tidligt i forløbet, for at sikre en endnu større succes med projekt. Vi skal i den forbindelse huske, at være aktive lyttere, når vi inviterer ind – og du skal også acceptere og være indforstået med at gå på kompromis med dine egne meninger, hvis kunder eller brugere har andre (og meget relevante) meninger.

Med små udviklings-skridt af gangen, kan du også sikre, at du kan håndtere din daglige drift samtidig med udviklingen af det koncept/projekt, du arbejder med, da det vil kræve mindre oplæring. Og husk, at du samtidig får mulighed for at dreje din udvikling efterhånden, som du bliver klogere på verden. Dermed sikrer du, at din investering giver værdi hele tiden – og at du ikke rammer forbi et værdifuldt mål.

Afhængigt af formålet med digitaliseringsprojektet kan der være andre værktøjer i digitaliseringsværktøjskassen – men det er disse, vi oftest arbejder med.

Til de mere kreative løsninger

Flere værktøjer til kreative løsninger

En gang imellem har vi brug for andre værktøjer, og især internt benytter vi os af andre, når vi arbejder med mere kreative løsninger – typisk i faserne Comprehend og Conceptualize. Her kunne det være værktøjet Mulighedsrum og Ideku, som vi bringer i spil. Disse værktøjer skal åbne vores forståelse for problemet og derefter lukke det sammen igen med nogle indsigter.

I det hele taget kan man godt regne med og forberede sig på at komme frem og tilbage i processerne flere gange, hvor vi hver gang bliver skarpere og skarpere.

Som designkrusedullen beskriver og visualiserer, vil vi over tid opnå større og større indsigt, inden vi til sidst rammer det mål, vi har sat os for.

Design Thinking som det føles og er. I starten opleves usikkerhed og kaos, hvor man forsøger at finde mønstre, som man så kan skabe løsninger til. Klarhed øges over tid.

“Det lyder spændende. Lad mig høre mere!

Følg med i vores digitale nyhedsbrev her

Relateret produkter

Digitaliseringsstrategi: Kortlægning af digitaliseringsmuligheder

Savner du hjælp til at blive konkret omkring din digitaliseringsstrategi? Så lad os hjælpe dig med en kortlægning af dine muligheder og bliv afklaret til at tage et fornuftigt første skridt imod dine mål.

Se løsning

Del denne artikel