Skriv os et par ord om din forespørgsel, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forespørgselsformular

Dine informationer

Hvad kan vi hjælpe med?

Radioknapper

Beskriv din forespørgsel

Maximum file size: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Tiempo

Kom godt fra start og sikkert i mål med din strategi, produkt, projekt eller vision med projektstyring.

Sikre fremdrift på en god møde

Projektstyring gjort nemt

Byg din egen digitale virksomhedsplatform til projektstyring som sikrer fremdrift og en sund forretning.
Sammensæt de værktøjer som understøtter jeres måde at arbejde med opgaver på i hele værdikæden –
lige fra første kontakt med kunden og frem til endelig fakturering og overlevering. Start småt og byg på efterhånden.

Fremdrift

Står I foran en bølge af opgaver eller lander I pludselig i et hul? Kan I nå at ændre jeres planlægning eller risikerer I at mangle specifikke ressourcer?

Tid er penge

Brug tiden rigtigt, fordi det er den dyreste og mest begrænsede ressource i danske virksomheder. I bruger alt for meget tid og penge på manuelle processer og kedelige administrative registreringer i mange forskellige systemer.

Tilpasset

Sammensæt de værktøjer som passer til jer og tag et lille skridt ad gangen, så organisationen løbende kan tilpasse sig små ændringer.

Driften

Den daglige drift er det som forhindrer projektstyring, og derfor er det vigtig først at få styr på og optimeret driften. Det skaber den nødvendige tid til at få fremdrift i projekterne.

Få vigtig viden om hvilke drift- og supportopgaver I arbejder med og få styr på, hvilke opgaver er værdiskabende og skal prioriteres og hvilke som kan nedprioriteres eller helt undværes.

Driftopgaverne kommer automatisk i spil og kan ikke falde på gulvet, da Tiempo hele tiden sikrer, at de bliver løst. I opsamler samtidig vigtig viden om de indsatser I laver og om de er rentable i længden.

Skab fremdrift
værktøjer til at komme i mål med projekter og strategi

Klassiske virksomheder får ikke fart nok på eksekvering

Organisationen og medarbejdere har brug for konkrete opgaver at arbejde med. Opgaver, som er brudt ned i få timers arbejde!

Skab rammerne

Ligger idéen, visionen eller strategien i skuffen? Føler du, at I ingen veje kommer? Har I det fulde overblik og fokus på opgaverne som skal løses? Eller ville du ønske det var sådan?

Bliv konkret

Sigter I alle efter samme mål eller er der slinger i valsen? Hvordan samarbejder I effektivt og kommer i mål med de næste opgaver – uden at drukne i e-mails og intern koordinering? Har I ro i maven og styr på sagerne, eller kunne I trænge til hjælp?

Udfør

Gør det nemt for medarbejderne at udføre opgaverne. Vis, at de gør en forskel i at nå jeres fælles mål. Minimer stress, så alle medarbejdere kan gå hjem med ro i maven og med udførte opgaver – hver eneste dag.

Hvordan hjælper Tiempo dig?

 • Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering
 • Kopier et lignende projekt og tilpas det, så har du et tilbud og er klar til at starte projektet
 • Overblik over spidsbelastninger og huller i produktionsplanen
 • Digitaliser papirgange og opsaml vigtig viden undervejs
 • Automatisér og opsaml vigtig viden i vedligehold af maskiner
 • Undgå, at vigtige vedligeholdelsesopgaver ryger på gulvet
 • Et levende overblik over situationen
 • Få ting gjort fra uge til uge
 • Skab fremdrift med medarbejderne
 • Hold overblikket og følg med Live, hvad der arbejdes på
 • Styr jeres timeforbrug direkte på opgaverne
 • Følg med i status på gennemførelsen visuelt
 • Hold fokus på Sprint opgaver og tab ikke de andre opgaver på gulvet.

Tiempo er limen som binder organisationen sammen – fra top til bund

Ejerskab for opgaverne opstår når medarbejdere er med til at bryde formål ned til de konkrete opgaver, de skal arbejde med.

Strategi

Byg strategien fra det overordnede formål og bryd det ned sammen med medarbejderne til de konkrete opgaver I skal arbejde med. Få opsamlet vigtig viden undervejs og kom sikkert i mål.

Projekt

Projektet starter med et mål og styres efter en række succeskriterier fra start til slut. Bryd projektet ned i meget konkrete opgaver som kan afsluttes fra dag til dag og skab et fuldt overblik over fremdriften på toppen.

Til gavn for alle projektdeltagere.

Produkt

Få dit produkt materialiseret og konkretiseret. Fra menneskelige ressourcer i form af tid til de omkostninger, der følger med i form af værktøjsforme, 3-D print og hvad I ellers skal bruge, når I skaber et nyt produkt.

Få det fulde overblik over hele processen. Fra start til slut.

Forretning

Få mere fart på forretningen med en projektstyring, som passer til virksomhedens modenhed og som samtidigt understøtter de opgaver, I kan håndtere med medarbejderne lige nu!

Få styr på opgaverne fra uge til uge, så I hele tiden kommer fremad! Gør det tydeligt for medarbejderne, hvad de skal arbejde med lige nu og få overblik over, hvilke medarbejdere der har brug for hjælp. Så I sammen kommer i mål.

Byg på med nye tiltag som prioritering, fremdrift i procent og tidsregistrering efterhånden som organisationen bliver bedre til at arbejde struktureret med opgaverne. Opsaml vigtig viden og data om jeres indsatser – om I også skaber det udbytte, I forventer.

Agilitet

I en konstant foranderlig verden ændres mange faktorer især i forhold til opgaver, teknologi, processer. Og virksomhederne skal løbe hurtigere og længere i kampen om kunderne.

Alle virksomheder kan lade sig inspirere af agile metoder som SCRUM og SAFe uden nødvendigvis at omstille hele organisationen eller ændre alle metoder og værktøjer.

Tag gradvist fat på de metoder og værktøjer I let kan mikse ind i jeres nuværende arbejdsmetoder og byg på efterhånden som I føler jer klar til det.

Organisk

Arbejdsmarkedet er i forvandling og de unge mennesker stiller nye krav til virksomhedens evne til at være fleksibel og tilpasse sig deres behov.

Herhjemme udgør de 18 procent af den samlede befolkning, og lige nu strømmer de ud i arbejdslivet med nye krav og forventninger til deres arbejdsplads, deres arbejdsgiver og deres mulighed for at få skræddersyet et liv, der passer dem.

De er meget anderledes. De stiller tydelige krav om blandt andet fleksibilitet, work-life balance, rejse-ønsker og fri til at dyrke fritidsinteresser.

Kunden

Projektstyring skaber et synligt udbytte for kunden som giver dem ro i maven, med hvor langt vi er lige nu og hvilke opgaver som vi arbejder på.

Hvilke opgaver skal løses lige nu og hvilke må skubbes til næste uge. Hvilke opgaver er afsluttet og er der nye opgaver som presser sig på, som skal planlægges ind.

Overblik over mødereferater, ændringer, status på projektet m.m. Det hele samlet et sted og som skaber et større overblik og en endnu tættere relation med kunden.

Indsats og udbytte

Se løbende visuelle data på de indsatser I laver og se, om de står mål med det udbytte, I vurderer skal genereres.

Ved at opsamle “big data” på den tid I bruger, kan I ved hjælp af projektstyring bedre se, hvor I kan lave indsatser som sparer tid, ressourcer og optimerer jeres flow.

I danske virksomheder er TID ofte den mest værdifulde ressource. Brug tiden rigtigt og skab det største udbytte for virksomheden og kunderne.

Alt for mange administrative opgaver som tidsregistrering, udlæg og kilometerregistreringer bryder jeres flow og forhindrer maksimal udnyttelse af medarbejdernes potentiale.

Kulturen

Få en løsning som passer til den kultur, virksomheden har omkring styring af opgaver. Ofte vælger virksomheder en for stor løsning, fordi de er bange for ikke at kunne vokse i værktøjet.

Det kan være rigtigt svært at anvende et værktøj til projektstyring som virksomheden ikke er klar til at håndtere. Modsat er det også en begrænsning, hvis virksomheden anvender en alt for primitiv løsning i forhold til det de vil.

Tiempo kan skræddersyes og tilpasses præcis til jeres virksomhedskultur og den modenhed virksomheden har omkring opgavestyring lige nu.

Mere tid og opsamling af vigtig viden

I en verden som konstant er i forandring, er der hele tiden behov for ny viden og nye måder at arbejde på. Medarbejdere og organisationer udfordres af mangel på tid og en hurtig teknologisk udvikling.

Som virksomhed er I derfor nødt til skabe et større fokus og et højere tempo, men uden at det går ud over medarbejderes trivsel og stressniveau.

Medarbejdere og organisationer har brug for mere tid til det reelle arbejde. Så undgår I at spilde tiden på at samle (uløste) opgaver op eller bruge for meget tid på intern koordinering.

Forandring

Forandringer kan være svære at håndtere og det tager tid at indarbejde nye vaner og metoder. Derfor kan det være en stor hjælp, når platformen til projektstyring hjælper på vej med et venligt bip eller ved at fejre de små successer.

I Tiempo er der indbygget hjælpefunktioner, som kan påminde medarbejdere om at skifte opgave og som automatisk starter opgaver, når medarbejderen møder ind på arbejde.

Infoskærmen visualiserer de opgaver som skal løses og hvornår der er deadline. På den måde er alle opmærksomme på de næste skridt som skal tages for at nå målet.

Byggeklodser

Byg den platform som passer til jeres organisation og understøtter de arbejdsprocesser og metoder I bruger i dag. Få løbende inspiration til nye muligheder i Tiempo og byg på med nye smarte funktioner, som sparer jer tid og ressourcer. Brug mindre tid i hverdagen på administrativt arbejde og kedelige registreringer. Gør det let for medarbejderne at vise det, de er gode til og lad platformen hjælpe med de kedelige papirgange og registreringer.

Involver medarbejderne i projektstyring konceptet og opbygningen af platformen og de vil automatisk tage ejerskab på at udnytte de muligheder, de selv har haft indflydelse på.

Lederen

Skab de rigtige rammer for medarbejdernes arbejdsdag, så de kan arbejde fokuseret og målrettet. Dine medarbejdere behøver ikke unødigt at forstyrre kollegaer eller rende til møder i tide og utide. Du får mere ro og overblik over alles opgaver og hvor der arbejdes lige nu! Så du ved, hvor du som som leder skal være – og sikrer en god fremdrift.

Se og fjern de trælse forhindringer for medarbejderne – også alle de tunge administrative processer, som tager for meget af medarbejdernes tid og bryder deres arbejdsgang. Projektstyring gør det let for dem at samle deres tidsregistreringer op automatisk, når de alligevel tager fat på en ny opgave. Få hurtigt styr på kilometerregistreringerne og aflevering af bilag og slip for tunge administrative processer og mange systemer.

Få over 20% mere effektiv udnyttelse af jeres tid med et øget fokus på opgaverne som skal løses, klare rammer og velbeskrevne opgaver som kan udføres på få timers arbejde. Beregn jeres effekt i kroner.

Medarbejderen

Du ved altid, hvordan du bidrager og skaber værdi for virksomheden og arbejder på de rigtige opgaver i forhold til virksomhedens, afdelingens eller dit teams mål.

Du er med til at udfylde de rammer og opgaver, du skal arbejde med og har direkte indflydelse på din projektstyring. Se, hvad du selv bidrager med i det store perspektiv.

Undgå dårlig samvittighed over at tage tidligt hjem på de dage, hvor I (endelig) har lidt mindre at lave. Få frihed til at arbejde organisk og tag ekstra fat, når opgaverne og humøret er der. Så får du automatisk mere frihed til at nyde stille perioder – med god samvittighed.

Få serveret dine opgaverne på et sølvfad og føl glæden ved at kunne afslutte opgaver, hver eneste dag.

Strategi og eksekveringsledelse

Få hjælp til at stable et mere effektivt team sammen med konceptet execution excellence (eksekveringsledelse) – en disciplin der fokuserer på at planlægning løbende bliver vedligeholdt, som følge af at teams der forstår hindanden bedre i klart sprog og udtryk.

Fra handling til resultater

Vidste du at op et 80 procent af alle teams strategisk set ikke opnår deres målsætning? Det skyldes først og fremmest at handlingsplaner ikke løbende bliver vedligeholdt, så de dynamisk tilpasser sig nutiden. Det resulterer som regel i tab af tid og kapital – og vil også kunne mærkes på teamets motivation til at udføre et profitabelt stykke arbejde, og vedligeholde arbejdsglæden.

Her kan Zispa hjælpe med at skabe overblik med dynamiske handlingsplaner og strategier, ved hjælp af en gennemført eksekveringsledelse. Med en online kommunikationsplatform, en projekt App og andre kommunikationsværktøjer, er det nemt for alle i teamet at få overblik over projektets fremgang og udvikling på alle enheder.

Persondataforordningen (GDPR)

Har I persondata spredt i mange systemer, som gør det svært at overholde persondataforordningen (GDPR)? I Tiempo ligger alle persondata i ét system til projektstyring, som gør det let og sikkert at håndtere persondata.

Alt i ét system

Al persondata ligger i ét system. Det gør det lettere at overholde GDPR.

Accept

Accept af persondatapolitik allerede ved tilmelding.

Slet

Alt i ét system gør det let at sikre og slette persondata.

Platformen

Tiempo er baseret på en digital platform, så virksomheden får et centrum for alle aktiviteterne. Medarbejderne kan se hvilke opgaver der har førsteprioritet, al data lagres, nyheder vises, kommunikationsværktøjer er tilgængelige, og platformen kan skræddersyes efter behov.