fbpx

Tiempo

Kom godt fra start og sikkert i mål med din strategi, produkt, projekt eller vision med projektstyring

Byg din egen digitale virksomhedsplatform til projektstyring som sikrer fremdrift og en sund forretning. Sammensæt de værktøjer som understøtter jeres måde at arbejde med opgaver på i hele værdikæden – lige fra første kontakt med kunden og frem til endelig fakturering og overlevering. Start småt og byg på efterhånden.

Fremdrift

Står I foran en bølge af opgaver eller lander I pludselig i et hul? Kan I nå at ændre jeres planlægning eller risikerer I at mangle specifikke ressourcer?

Tid er penge

Brug tiden rigtigt, fordi det er den dyreste og mest begrænsede ressource i danske virksomheder. I bruger alt for meget tid og penge på manuelle processer og kedelige administrative registreringer i mange forskellige systemer.

Tilpasset

Sammensæt de værktøjer som passer til jer og tag et lille skridt ad gangen, så organisationen løbende kan tilpasse sig små ændringer.

Klassiske virksomheder får ikke fart nok på eksekvering

Organisationen og medarbejdere har brug for konkrete opgaver at arbejde med. Opgaver, som er brudt ned i få timers arbejde!

Skab rammerne

Ligger idéen, visionen eller strategien i skuffen? Føler du, at I ingen veje kommer? Har I det fulde overblik og fokus på opgaverne som skal løses? Eller ville du ønske det var sådan?

Bliv konkret

Sigter I alle efter samme mål eller er der slinger i valsen? Hvordan samarbejder I effektivt og kommer i mål med de næste opgaver – uden at drukne i e-mails og intern koordinering? Har I ro i maven og styr på sagerne, eller kunne I trænge til hjælp?

Udfør

Gør det nemt for medarbejderne at udføre opgaverne. Vis, at de gør en forskel i at nå jeres fælles mål. Minimer stress, så alle medarbejdere kan gå hjem med ro i maven og med udførte opgaver – hver eneste dag.

Hvordan hjælper Tiempo dig?

Arkitekt

– Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering
– Kopier et lignende projekt og tilpas det, så har du et tilbud og er klar til at starte projektet.

Maskinfabrik

– Overblik over spidsbelastninger og huller i produktionsplanen
– Digitaliser papirgange og opsaml vigtig viden undervejs

Produktion

– Automatisér og opsaml vigtig viden i vedligehold af maskiner
– Undgå, at vigtige vedligeholdelsesopgaver ryger på gulvet

Revisor

– Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering

Advokat

Andre

Arkitekt

 • Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering.
 • Kopier et lignende projekt og tilpas det, så har du et tilbud og er klar til at starte projektet.

Maskinfabrik

 • Overblik over spidsbelastninger og huller i produktionsplanen.
 • Digitaliser papirgange og opsaml vigtig viden undervejs.

Produktion

 • Automatisér og opsaml vigtig viden i vedligehold af maskiner.
 • Undgå, at vigtige vedligeholdelsesopgaver ryger på gulvet.

Revisor

 • Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering.

Tiempo er limen som binder organisationen sammen – fra top til bund

Ejerskab for opgaverne opstår når medarbejdere er med til at bryde formål ned til de konkrete opgaver, de skal arbejde med.

Strategi

Strategi

Byg strategien fra det overordnede formål og bryd det ned sammen med medarbejderne til de konkrete opgaver I skal arbejde med. Få opsamlet vigtig viden undervejs og kom sikkert i mål.

Projekt

Projekt

Projektet starter med et mål og styres efter en række succeskriterier fra start til slut. Bryd projektet ned i meget konkrete opgaver som kan afsluttes fra dag til dag og skab et fuldt overblik over fremdriften på toppen. Til gavn for alle projektdeltagere.

Produkt

Produkt

Få dit produkt materialiseret og konkretiseret. Fra menneskelige ressourcer i form af tid til de omkostninger, der følger med i form af værktøjsforme, 3-D print og hvad I ellers skal bruge, når I skaber et nyt produkt. Få det fulde overblik over hele processen. Fra start til slut.

Forretning

Få mere fart på forretningen med en projektstyring, som passer til virksomhedens modenhed og som samtidigt understøtter de opgaver, I kan håndtere med medarbejderne lige nu!

Få styr på opgaverne fra uge til uge, så I hele tiden kommer fremad! Gør det tydeligt for medarbejderne, hvad de skal arbejde med lige nu og få overblik over, hvilke medarbejdere der har brug for hjælp. Så I sammen kommer i mål.

Byg på med nye tiltag som prioritering, fremdrift i procent og tidsregistrering efterhånden som organisationen bliver bedre til at arbejde struktureret med opgaverne. Opsaml vigtig viden og data om jeres indsatser – om I også skaber det udbytte, I forventer.

Byg på efterhånden som organisationen er moden til det

Rammer

Skab rammer og struktur for arbejdet

Opgaver

Begynde at arbejde med konkrete opgaver

Prioritering

Få gang i prioritering af opgaverne

Fremdrift

Vis hvor lang du er i processen

Tidsregistrering

Opsamle reel viden om arbejdsindsats

 • Skab rammer og struktur for arbejdet.
 • Begynde at arbejde med konkrete opgaver.
 • Få gang i prioritering af opgaverne.
 • Vis hvor lang du er i processen.
 • Opsamle reel viden om arbejdsindsats.

Driften

Den daglige drift er det som forhindrer projektstyring, og derfor er det vigtig først at få styr på og optimeret driften. Det skaber den nødvendige tid til at få fremdrift i projekterne.

Få vigtig viden om hvilke drift- og supportopgaver I arbejder med og få styr på, hvilke opgaver er værdiskabende og skal prioriteres og hvilke som kan nedprioriteres eller helt undværes.

Driftopgaverne kommer automatisk i spil og kan ikke falde på gulvet, da Tiempo hele tiden sikrer, at de bliver løst. I opsamler samtidig vigtig viden om de indsatser I laver og om de er rentable i længden.

Agilitet

I en konstant foranderlig verden ændres mange faktorer især i forhold til opgaver, teknologi, processer. Og virksomhederne skal løbe hurtigere og længere i kampen om kunderne.

Alle virksomheder kan lade sig inspirere af agile metoder som SCRUM og SAFe unden nødvendigvis at omstille hele organisationen eller ændre alle metoder og værktøjer.

Tag gradvist fat på de metoder og værktøjer I let kan mikse ind i jeres nuværende arbejdsmetoder og byg på efterhånden som I føler jer klar til det.

Organisk

Arbejdsmarkedet er i forvandling og de unge mennesker stiller nye krav til virksomhedens evne til at være fleksibel og tilpasse sig deres behov.

Herhjemme udgør de 18 procent af den samlede befolkning, og lige nu strømmer de ud i arbejdslivet med nye krav og forventninger til deres arbejdsplads, deres arbejdsgiver og deres mulighed for at få skræddersyet et liv, der passer dem.

De er meget anderledes. De stiller tydelige krav om blandt andet fleksibilitet, work-life balance, rejse-ønsker og fri til at dyrke fritidsinteresser«,

Kunden

Projektstyring skaber et synligt udbytte for kunden som giver dem ro i maven, med hvor langt vi er lige nu og hvilke opgaver som vi arbejder på.

Hvilke opgaver skal løses lige nu og hvilke må skubbes til næste uge. Hvilke opgaver er afsluttet og er der nye opgaver som presser sig på, som skal planlægges ind.

Overblik over mødereferater, ændringer, status på projektet m.m. Det hele samlet et sted og som skaber et større overblik og en endnu tættere relation med kunden.

Indsats og udbytte

Se løbende visuelle data på de indsatser I laver og se, om de står mål med det udbytte, I vurderer skal genereres.

Ved at opsamle “big data” på den tid I bruger, kan I ved hjælp af projektstyring bedre se, hvor I kan lave indsatser som sparer tid, ressourcer og optimerer jeres flow.

I danske virksomheder er TID ofte den mest værdifulde ressource. Brug tiden rigtigt og skab det største udbytte for virksomheden og kunderne.

Alt for mange administrative opgaver som tidsregistrering, udlæg og kilometerregistreringer bryder jeres flow og forhindrer maksimal udnyttelse af medarbejdernes potentiale.

Kulturen

Få en løsning som passer til den kultur, virksomheden har omkring styring af opgaver. Ofte vælger virksomheder en for stor løsning, fordi de er bange for ikke at kunne vokse i værktøjet.

Det kan være rigtigt svært at anvende et værktøj til projektstyring som virksomheden ikke er klar til at håndtere. Modsat er det også en begrænsning, hvis virksomheden anvender en alt for primitiv løsning i forhold til det de vil.

Tiempo kan skræddersyes og tilpasses præcis til jeres virksomhedskultur og den modenhed virksomheden har omkring opgavestyring lige nu.

Mere tid og opsamling af vigtig viden

I en verden som konstant er i forandring, er der hele tiden behov for ny viden og nye måder at arbejde på. Medarbejdere og organisationer udfordres af mangel på tid og en hurtig teknologisk udvikling.

Som virksomhed er I derfor nødt til skabe et større fokus og et højere tempo, men uden at det går ud over medarbejderes trivsel og stressniveau.

Medarbejdere og organisationer har brug for mere tid til det reelle arbejde. Så undgår I at spilde tiden på at samle (uløste) opgaver op eller bruge for meget tid på intern koordinering.

Forandring

Forandringer kan være svære at håndtere og det tager tid at indarbejde nye vaner og metoder. Derfor kan det være en stor hjælp, når platformen til projektstyring  hjælper på vej med et venligt bip eller ved at fejre de små successer.

I Tiempo er der indbygget hjælpefunktioner, som kan påminde medarbejdere om at skifte opgave og som automatisk starter opgaver, når medarbejderen møder ind på arbejde.

Infoskærmen visualiserer de opgaver som skal løses og hvornår der er deadline. På den måde er alle opmærksomme på de næste skridt som skal tages for at nå målet.

Byggeklodser

Byg den platform som passer til jeres organisation og understøtter de arbejdsprocesser og metoder I bruger i dag. Få løbende inspiration til nye muligheder i Tiempo og byg på med nye smarte funktioner, som sparer jer tid og ressourcer. Brug mindre tid i hverdagen på administrativt arbejde og kedelige registreringer. Gør det let for medarbejderne at vise det, de er gode til og lad platformen hjælpe med de kedelige papirgange og registreringer.

Involver medarbejderne i projektstyring konceptet og opbygningen af platformen og de vil automatisk tage ejerskab på at udnytte de muligheder, de selv har haft indflydelse på.

Online Platform

Afspejl jeres virksomheds DNA med en online platform med værktøjer, dashboards og metode-/procesbeskrivelser.

Time QR

Gør det nemt at starte en opgave ved at scanne QR-koden på maskinen, væggen, arbejdssedlen i mødelokalet etc.

App

Gør det nemt at synliggøre arbejdsopgaver og vidensstrømme til medarbejderne.

Time beacon

Et beacon udsender et signal i rummet så du fx automatisk stempler ind når du møder på arbejde. Så er du godt i gang.

Infoskærm

Vis relevant information på infoskærm, fx status, viden og arbejdflow.

Time Cube

Har du mange opgaver, skift eller forstyrrelser? Så brug den 12-sidet terning til let at skifte mellem dem.

Lederen

Skab de rigtige rammer for medarbejdernes arbejdsdag, så de kan arbejde fokuseret og målrettet. Dine medarbejdere behøver ikke unødigt at forstyrre kollegaer eller rende til møder i tide og utide. Du får mere ro og overblik over alles opgaver og hvor der arbejdes lige nu! Så du ved, hvor du som som leder skal være – og sikrer en god fremdrift.

Se og fjern de trælse forhindringer for medarbejderne – også alle de tunge administrative processer, som tager for meget af medarbejdernes tid og bryder deres arbejdsgang. Projektstyring gør det let for dem at samle deres tidsregistreringer op automatisk, når de alligevel tager fat på en ny opgave. Få hurtigt styr på kilometerregistreringerne og aflevering af bilag og slip for tunge administrative processer og mange systemer.

Få over 20% mere effektiv udnyttelse af jeres tid med et øget fokus på opgaverne som skal løses, klare rammer og velbeskrevne opgaver som kan udføres på få timers arbejde. Beregn jeres effekt i kroner.

Fokus

Vis kun de opgaver, som der skal arbejdes på lige nu!

Pseudoarbejde

Rammerne forhindrer pseudoarbejde, som er opgaver uden mening eller værdi.

Stress

Undgå forstyrrelser og mange afbrydelser med synligt arbejdflow.

Forstyrrelser

Al viden og kommunikation er samlet til dig, så du undgår trælse forstyrrelser. For forstyrrelser kan koste mange penge og øger stress og mistrivsel.

Spildtid

Undgå konstant opfølgning, statusmøder og opsamling af ‘glemte’ opgaver.

Hjælp

Følg med i, hvor der arbejdes lige nu, kommer I fremad eller har nogen brug for hjælp?

Medarbejderen

Du ved altid, hvordan du bidrager og skaber værdi for virksomheden og arbejder på de rigtige opgaver i forhold til virksomhedens, afdelingens eller dit teams mål.

Du er med til at udfylde de rammer og opgaver, du skal arbejde med og har direkte indflydelse på din projektstyring. Se, hvad du selv bidrager med i det store perspektiv.

Undgå dårlig samvittighed over at tage tidligt hjem på de dage, hvor I (endelig) har lidt mindre at lave. Få frihed til at arbejde organisk og tag ekstra fat, når opgaverne og humøret er der. Så får du automatisk mere frihed til at nyde stille perioder – med god samvittighed.

Få serveret dine opgaverne på et sølvfad og føl glæden ved at kunne afslutte opgaver, hver eneste dag.

Frihed

Få mere frihed til at arbejde, hvor og hvornår det passer dig – din indsats er altid synlig for dit team og din leder.

Tidsregistrering

Brug mindre tid på timeregistrering – din tid bliver automatisk registreret.

Indsats

Din ekstra indsats er altid synlig for din leder og andre i dit team. Så du roligt kan skrue ned for tempoet på andre tidspunkter.

Kilometer

Brug mindre tid på kilometerregistrering – Tiempo forslår automatisk til/fra adressen når du kører fra A til B.

Trivsel

Gå glad hjem fra arbejde hver dag, fordi du får afsluttet opgaver. Start frisk på nye opgaver i morgen.

Udlæg/Bilag

Brug mindre tid på registrering af bilag – tag et billede af dit udlæg/indkøb og se status på din betaling.

Flow igennem hele værdikæden

Alt for mange IT-systemer stjæler din tid og gør det svært at samarbejde. Ved brug af projektstyring arbejder organisationen med alt i én platform i hele værdikæden. Det gør det nemmere for dig at udføre dit arbejde med Tiempo – simpelt og effektivt.

Tilbud

Opbyg tilbuddet, så opgaverne er til at gå til.

Planlæg

Planlæg opgaverne agilt, uge for uge.

Udfør

Udfør opgaverne og følg, hvor langt I er.

Fakturering

Godkend opgaverne og fakturer.

 • Opbyg tilbuddet, så opgaverne er lige til at gå til.
 • Planlæg opgaverne agilt, uge for uge.
 • Udfør opgaverne og følg, hvor langt I er.
 • Godkend opgaverne og fakturer.

Overblik og fokus

Alt for mange virksomheder, der arbejder med målsætninger, bliver for ukonkrete og får ikke omsat rammerne til reel handling. Direktionen eller bestyrelsen kan heller ikke se, hvor langt I er med implementeringen af den valgte målsætning. Og medarbejdere har svært ved at se, hvilken retning de skal gå. Det gør det sværere at bidrage (værdifuldt) til virksomhedens succes.

Skab den røde tråd med projektstyring mellem strategi og handlinger og opsaml vigtig viden om:

 • Omfanget af opgaver, også dem som opstår undervejs og som vi nu husker til næste gang.
 • Tiden vi reelt anvendte på at udføre opgaverne, så vi kender omfanget.
 • Hvor kan vi blive bedre eller hvor rammer vi helt forkert i forhold til det vi troede opgaven tog af tid.
 • Skab grundlaget for en bedre projektøkonomi fremadrettet.

Bedre samarbejde

Gør det let at samarbejde og forventningsafstemme med konkrete handlinger som skal udføres. Saml alt den viden som er nødvendig for at udfører opgaverne og gør det let tilgængelig i arbejdssituationen.

 • Vis hvilke opgaver vi skal arbejde med.
 • Blog online om alt fra vigtig viden, nyheder og status.
 • Del dokumenter, filer, billeder let med træk og slip eller via et billede fra App.
 • Alle er fuld opdateret via App, når de er på farten.

Projektstyring handler om at hjælpe hinanden, derfor kan I let se hvem som gør hvad og I kan lettere hjælpe hinanden med opgaverne, så alle bliver færdig til tiden.

Få ting gjort

For at få ting gjort og skabe fremdrift, skal opgaverne være specifikke og ikke tage mere end ½ til 1 dags arbejde. Synliggør de opgaver som vi skal arbejde med i denne uge med online projektstyring via Web eller App, skaber et øget fokus. Sikre at driftsopgaverne ikke tager alt den tid, vi skal bruge på udvikling – se hvor tiden forsvinder hen og prioriterer. Vi har indbygget værktøjer til:

 • Bedre estimering af opgaverne med Planning Poker.
 • Opsamling af viden om hvor tiden løber hen.
 • Opsamling af forstyrrelser og hvor de kommer fra.
 • Prioritering af opgaverne, så driften ikke fylder det hele.
 • Minimere tiden vi bruger på time, kørsels og udlægs-registreringer.

Persondataforordningen (GDPR)

Har I persondata spredt i mange systemer, som gør det svært at overholde persondataforordningen (GDPR)? I Tiempo ligger alle persondata i ét system til projektstyring, som gør det let og sikkert at håndtere persondata.

Alt i ét system

Al persondata ligger i ét system. Det gør det lettere at overholde GDPR.

Accept

Accept af persondatapolitik allerede ved tilmelding.

Slet

Alt i ét system gør det let at sikre og slette persondata.

 • Al persondata ligger i ét system. Det gør det lettere at overholde GDPR.
 • Accept af persondatapolitik allerede ved tilmelding.
 • Alt i ét system gør det let at sikre og slette persondata.

Byg en platform til projektstyring sammen med medarbejderne. Det skaber ejerskab og forpligter!

Opgavestyring

Planlæg jeres opgaver uge for uge – inspireret af SCRUM

Kapacitet

Fyld aldrig flere opgaver på medarbejderne end de har plads til og gør plads til ad hoc/drift.

Fremdrift

Ønsker I at vise fremdriften på opgaverne?

Succes

Få samlet overblik over det I afsluttede i løbet af ugen.

Overblik

Alle kan se hvad I arbejder med lige nu og evt. hjælpe hinanden med at nå i mål med opgaver for ugen.

Samarbejde

Hjælp hinanden med at få alle opgaver spillet i mål

Flow

Sørg for at rækkefølgen altid bliver fulgt og at vigtige skridt ikke springes over.

Viden

Del viden – og skab god effekt.

Prioritering

Er det vigtigt at prioritere opgaverne?

Fleksibilitet

Når hasteopgaver skal ind, så skal noget andet ofte skubbes ud!

Opgavestyring

Planlæg jeres opgaver uge for uge – inspireret af SCRUM.

Kapacitet

Fyld aldrig flere opgaver på medarbejderne end de har plads til og gør plads til ad hoc/drift.

Fremdrift

Ønsker I at vise fremdriften på opgaverne?

Succes

Få samlet overblik over det I afsluttede i løbet af ugen.

Overblik

Alle kan se hvad I arbejder med lige nu og evt. hjælpe hinanden med at nå i mål med opgaver for ugen.

Samarbejde

Hjælp hinanden med at få alle opgaver spillet i mål.

Flow

Sørg for at rækkefølgen altid bliver fulgt og at vigtige skridt ikke springes over.

Viden

Del viden – og skab god effekt.

Prioritering

Er det vigtigt at prioritere opgaverne?

Fleksibilitet

Når hasteopgaver skal ind, så skal noget andet ofte skubbes ud!

Platformen

Tiempo er baseret på en digital platform, så virksomheden får et centrum for alle aktiviteterne. Medarbejderne kan se hvilke opgaver der har førsteprioritet, al data lagres, nyheder vises, kommunikationsværktøjer er tilgængelige, og platformen kan skræddersyes efter behov.

Integrationer

Med Tiempo kan I arbejde så meget som muligt i ét system. Det gør det lettere for jer at praktisere projektstyring. I undgår samtidigt, at det er mennesker, som bliver limen mellem mange systemer.

zispa, logo, wordpress, kursusadministration, projektstyring
WordPress
Skab én adgang for kunderne, så de kan følge med i projektet og få overblik over fremdrift og udvikling. Med direkte login fra jeres hjemmeside – I har kontrollen
zispa, logo, e-conomic, economic, kursusadministration
e-conomic
Opret automatisk kunder og faktureringsgrundlag
app, iphone, zispa, wao, escolar, android, ios, smartphone, tiempo, wao app, zispa app, kursusadministration, projektstyring, projekt app, projektstyring app
App
Få bygget jeres egen App og kom i lommen på kunderne/underleverandører med jeres brand, nyheder, opgaver m.m.
zispa, ikon, installer, icon, kursusadministration, projektstyring
Systemer
Vi tilbyder integrationer til andre systemer, f.eks. via JSON, REST, Webservices mf.

Hvad koster det for dig?

WAO effekt

Tiempo er en del af WAO-familien – software, som arbejder sammen!  WAO indeholder infoskærme, projektstyring, vedligehold, målhierarki o.a.

KOSTPRIS PER MÅNED
Antal ansatte
stk

X
Brugerlicens
kr

Årlig pris per medarbejder
Kryptering
kr

2 årigt krypterings-certifikat
((Antal medarbejdere x Brugerlicens) / 12) + (Kryptering / 24)
Resultat
kr

Pris per måned

KOSTPRIS PER MÅNED
Antal ansatte
stk

X

Brugerlicens
kr

Pris per intern medarbejder

Serverplads
kr

Leje af platform

Infoskærm
300 kr

SCRUM
350 kr

Portefølje
350 kr

Target Board
450 kr

Gantt
450 kr

Serverplads + (Antal ansatte x Brugerlicens) + Infoskærm + SCRUM + Portefølje + Target Board + Gantt

Resultat
kr

Pris per måned

KOSTPRIS PER MÅNED
Antal ansatte
stk

X
Brugerlicens
kr

Pris per intern medarbejder
Serverplads
kr

Leje af platform
Kryptering
kr

2 årigt krypterings-certifikat
Infoskærm
300 kr
SCRUM
350 kr
Portefølje
350 kr
Target Board
450 kr
Gantt
450 kr
Serverplads + (Antal ansatte x Brugerlicens) + (Kryptering / 24) + Infoskærm + SCRUM + Portefølje + Target Board + Gantt

Resultat
kr

Pris per måned

BESPARELSE PER MÅNED
Antal ansatte
stk

X
Timeomk.
kr

Produktion: 265 kr
Administration: 330 kr
Ingeniør: 440 kr
Arbejdstid
min

Minutter per dag
Arbejdsdage
d

Arbejdsdage
per måned
(((Antal ansatte x Arbejdstid) x Arbejdsdage) / 60) x Timeomk.

Resultat
kr

Sparet per måned

Prøv FiLR

- gratis og uforpligtende i 14 dage
Du skal blot udfylde kontaktformularen, så får du en mail fra os med nemme instruktioner til at komme i gang.


captcha

KOSTPRIS PER MÅNED
Antal ChromeBit's
stk

X
ChromeBit mini-pc
kr

Pris per ChromeBit
Antal ansatte
stk

Dem som skaber indhold
Internal user
kr

Pris per medarbejder
Antal skærme
stk

X
WAO screen
kr

Pris per skærm per måned
WAO site
kr

Leje af plads
WAO space
GB

5 kr per GB
(10 GB standard)
*Tilpasning af skærmlayout: Pris efter aftale
WAO site + (Antal ChromeBit's x ChromeBit mini-pc) + (Antal ansatte x Internal user) + (WAO screen x Antal skærme) + WAO space
Resultat
kr

Pris per måned

KOSTPRIS PER MÅNED
Antal ansatte
stk

Eksterne brugere er gratis
WAO user
kr

Pris per intern medarbejder
WAO site
kr

Leje af platform
WAO Space
GB

5 kr per GB
(10 GB standard)
SCRUM
350 kr
Target Board
450 kr
Portefølje
350 kr
Gantt
450 kr
WAO site + (Antal ansatte x WAO user) + WAO Space + SCRUM + Target Board + Portefølje + Gantt

Resultat
kr

Pris per måned

BESPARELSE PER MÅNED
Antal ansatte
stk

X
Timeomk.
kr

Produktion: 265 kr
Administration: 330 kr
Ingeniør: 440 kr
Arbejdstimer
t

Timer per måned
Forventet effekt
%

X
Antal ansatte x Timeomk. x Arbejdstimer x Forventet effekt

Resultat
kr

Sparet per måned