fbpx
  • 0

  TIEMPO

  Kom godt fra start og sikkert i mål med din strategi, produkt, projekt eller vision med projektstyring

  Byg din egen digitale virksomhedsplatform til projektstyring som sikrer fremdrift og en sund forretning. Sammensæt de værktøjer som understøtter jeres måde at arbejde med opgaver på i hele værdikæden – lige fra første kontakt med kunden og frem til endelig fakturering og overlevering. Start småt og byg på efterhånden.

  Fremdrift

  Står I foran en bølge af opgaver eller lander I pludselig i et hul? Kan I nå at ændre jeres planlægning eller risikerer I at mangle specifikke ressourcer?

  Tid er penge

  Brug tiden rigtigt, fordi det er den dyreste og mest begrænsede ressource i danske virksomheder. I bruger alt for meget tid og penge på manuelle processer og kedelige administrative registreringer i mange forskellige systemer.

  Tilpasset

  Sammensæt de værktøjer som passer til jer og tag et lille skridt ad gangen, så organisationen løbende kan tilpasse sig små ændringer.

  Klassiske virksomheder får ikke fart nok på eksekvering

  Organisationen og medarbejdere har brug for konkrete opgaver at arbejde med. Opgaver, som er brudt ned i få timers arbejde!

  Skab rammerne

  Ligger idéen, visionen eller strategien i skuffen? Føler du, at I ingen veje kommer? Har I det fulde overblik og fokus på opgaverne som skal løses? Eller ville du ønske det var sådan?

  Bliv konkret

  Sigter I alle efter samme mål eller er der slinger i valsen? Hvordan samarbejder I effektivt og kommer i mål med de næste opgaver – uden at drukne i e-mails og intern koordinering? Har I ro i maven og styr på sagerne, eller kunne I trænge til hjælp?

  Udfør

  Gør det nemt for medarbejderne at udføre opgaverne. Vis, at de gør en forskel i at nå jeres fælles mål. Minimer stress, så alle medarbejdere kan gå hjem med ro i maven og med udførte opgaver – hver eneste dag.

  Hvordan hjælper Tiempo dig?

  Arkitekt

  – Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering
  – Kopier et lignende projekt og tilpas det, så har du et tilbud og er klar til at starte projektet.

  Maskinfabrik

  – Overblik over spidsbelastninger og huller i produktionsplanen
  – Digitaliser papirgange og opsaml vigtig viden undervejs

  Produktion

  – Automatisér og opsaml vigtig viden i vedligehold af maskiner
  – Undgå, at vigtige vedligeholdelsesopgaver ryger på gulvet

  Revisor

  – Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering

  Strategi

  – Et levende overblik over situationen
  – Få ting gjort fra uge til uge
  – Skab fremdrift med medarbejderne

  Agile / mindre teams

  – Hold overblikket og følg med Live, hvad der arbejdes på
  – Styr jeres timeforbrug direkte på opgaverne
  – Følg med i status på gennemførelsen visuelt
  – Hold fokus på Sprint opgaver og tab ikke de andre opgaver på gulvet.

  Arkitekt

  • Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering.
  • Kopier et lignende projekt og tilpas det, så har du et tilbud og er klar til at starte projektet.

  Maskinfabrik

  • Overblik over spidsbelastninger og huller i produktionsplanen.
  • Digitaliser papirgange og opsaml vigtig viden undervejs.

  Produktion

  • Automatisér og opsaml vigtig viden i vedligehold af maskiner.
  • Undgå, at vigtige vedligeholdelsesopgaver ryger på gulvet.

  Revisor

  • Over 25% mere nøjagtige tidsregistreringer, som opsamles automatisk, så du altid er klar til fakturering.

  Tiempo er limen som binder organisationen sammen – fra top til bund

  Ejerskab for opgaverne opstår når medarbejdere er med til at bryde formål ned til de konkrete opgaver, de skal arbejde med.

  Strategi

  Strategi

  Byg strategien fra det overordnede formål og bryd det ned sammen med medarbejderne til de konkrete opgaver I skal arbejde med. Få opsamlet vigtig viden undervejs og kom sikkert i mål.

  Projekt

  Projekt

  Projektet starter med et mål og styres efter en række succeskriterier fra start til slut. Bryd projektet ned i meget konkrete opgaver som kan afsluttes fra dag til dag og skab et fuldt overblik over fremdriften på toppen. Til gavn for alle projektdeltagere.

  Produkt

  Produkt

  Få dit produkt materialiseret og konkretiseret. Fra menneskelige ressourcer i form af tid til de omkostninger, der følger med i form af værktøjsforme, 3-D print og hvad I ellers skal bruge, når I skaber et nyt produkt. Få det fulde overblik over hele processen. Fra start til slut.

  Forretning

  Få mere fart på forretningen med en projektstyring, som passer til virksomhedens modenhed og som samtidigt understøtter de opgaver, I kan håndtere med medarbejderne lige nu!

  Få styr på opgaverne fra uge til uge, så I hele tiden kommer fremad! Gør det tydeligt for medarbejderne, hvad de skal arbejde med lige nu og få overblik over, hvilke medarbejdere der har brug for hjælp. Så I sammen kommer i mål.

  Byg på med nye tiltag som prioritering, fremdrift i procent og tidsregistrering efterhånden som organisationen bliver bedre til at arbejde struktureret med opgaverne. Opsaml vigtig viden og data om jeres indsatser – om I også skaber det udbytte, I forventer.

  Byg på efterhånden som organisationen er moden til det

  Rammer

  Skab rammer og struktur for arbejdet

  Opgaver

  Begynde at arbejde med konkrete opgaver

  Prioritering

  Få gang i prioritering af opgaverne

  Fremdrift

  Vis hvor lang du er i processen

  Tidsregistrering

  Opsamle reel viden om arbejdsindsats

  • Skab rammer og struktur for arbejdet.
  • Begynde at arbejde med konkrete opgaver.
  • Få gang i prioritering af opgaverne.
  • Vis hvor lang du er i processen.
  • Opsamle reel viden om arbejdsindsats.

  Driften

  Den daglige drift er det som forhindrer projektstyring, og derfor er det vigtig først at få styr på og optimeret driften. Det skaber den nødvendige tid til at få fremdrift i projekterne.

  Få vigtig viden om hvilke drift- og supportopgaver I arbejder med og få styr på, hvilke opgaver er værdiskabende og skal prioriteres og hvilke som kan nedprioriteres eller helt undværes.

  Driftopgaverne kommer automatisk i spil og kan ikke falde på gulvet, da Tiempo hele tiden sikrer, at de bliver løst. I opsamler samtidig vigtig viden om de indsatser I laver og om de er rentable i længden.

  Agilitet

  I en konstant foranderlig verden ændres mange faktorer især i forhold til opgaver, teknologi, processer. Og virksomhederne skal løbe hurtigere og længere i kampen om kunderne.

  Alle virksomheder kan lade sig inspirere af agile metoder som SCRUM og SAFe uden nødvendigvis at omstille hele organisationen eller ændre alle metoder og værktøjer.

  Tag gradvist fat på de metoder og værktøjer I let kan mikse ind i jeres nuværende arbejdsmetoder og byg på efterhånden som I føler jer klar til det.

  Organisk

  Arbejdsmarkedet er i forvandling og de unge mennesker stiller nye krav til virksomhedens evne til at være fleksibel og tilpasse sig deres behov.

  Herhjemme udgør de 18 procent af den samlede befolkning, og lige nu strømmer de ud i arbejdslivet med nye krav og forventninger til deres arbejdsplads, deres arbejdsgiver og deres mulighed for at få skræddersyet et liv, der passer dem.

  De er meget anderledes. De stiller tydelige krav om blandt andet fleksibilitet, work-life balance, rejse-ønsker og fri til at dyrke fritidsinteresser«.

  Kunden

  Projektstyring skaber et synligt udbytte for kunden som giver dem ro i maven, med hvor langt vi er lige nu og hvilke opgaver som vi arbejder på.

  Hvilke opgaver skal løses lige nu og hvilke må skubbes til næste uge. Hvilke opgaver er afsluttet og er der nye opgaver som presser sig på, som skal planlægges ind.

  Overblik over mødereferater, ændringer, status på projektet m.m. Det hele samlet et sted og som skaber et større overblik og en endnu tættere relation med kunden.

  Indsats og udbytte

  Se løbende visuelle data på de indsatser I laver og se, om de står mål med det udbytte, I vurderer skal genereres.

  Ved at opsamle “big data” på den tid I bruger, kan I ved hjælp af projektstyring bedre se, hvor I kan lave indsatser som sparer tid, ressourcer og optimerer jeres flow.

  I danske virksomheder er TID ofte den mest værdifulde ressource. Brug tiden rigtigt og skab det største udbytte for virksomheden og kunderne.

  Alt for mange administrative opgaver som tidsregistrering, udlæg og kilometerregistreringer bryder jeres flow og forhindrer maksimal udnyttelse af medarbejdernes potentiale.

  Kulturen

  Få en løsning som passer til den kultur, virksomheden har omkring styring af opgaver. Ofte vælger virksomheder en for stor løsning, fordi de er bange for ikke at kunne vokse i værktøjet.

  Det kan være rigtigt svært at anvende et værktøj til projektstyring som virksomheden ikke er klar til at håndtere. Modsat er det også en begrænsning, hvis virksomheden anvender en alt for primitiv løsning i forhold til det de vil.

  Tiempo kan skræddersyes og tilpasses præcis til jeres virksomhedskultur og den modenhed virksomheden har omkring opgavestyring lige nu.

  Mere tid og opsamling af vigtig viden

  I en verden som konstant er i forandring, er der hele tiden behov for ny viden og nye måder at arbejde på. Medarbejdere og organisationer udfordres af mangel på tid og en hurtig teknologisk udvikling.

  Som virksomhed er I derfor nødt til skabe et større fokus og et højere tempo, men uden at det går ud over medarbejderes trivsel og stressniveau.

  Medarbejdere og organisationer har brug for mere tid til det reelle arbejde. Så undgår I at spilde tiden på at samle (uløste) opgaver op eller bruge for meget tid på intern koordinering.

  Forandring

  Forandringer kan være svære at håndtere og det tager tid at indarbejde nye vaner og metoder. Derfor kan det være en stor hjælp, når platformen til projektstyring hjælper på vej med et venligt bip eller ved at fejre de små successer.

  I Tiempo er der indbygget hjælpefunktioner, som kan påminde medarbejdere om at skifte opgave og som automatisk starter opgaver, når medarbejderen møder ind på arbejde.

  Infoskærmen visualiserer de opgaver som skal løses og hvornår der er deadline. På den måde er alle opmærksomme på de næste skridt som skal tages for at nå målet.

  We make business #WorkAsOne

  Få én platform, som får hele organisationen til at gå i takt!

  I får overblik, fokus og vidensdeling, simpelt og effektivt.

  Byggeklodser

  Byg den platform som passer til jeres organisation og understøtter de arbejdsprocesser og metoder I bruger i dag. Få løbende inspiration til nye muligheder i Tiempo og byg på med nye smarte funktioner, som sparer jer tid og ressourcer. Brug mindre tid i hverdagen på administrativt arbejde og kedelige registreringer. Gør det let for medarbejderne at vise det, de er gode til og lad platformen hjælpe med de kedelige papirgange og registreringer.

  Involver medarbejderne i projektstyring konceptet og opbygningen af platformen og de vil automatisk tage ejerskab på at udnytte de muligheder, de selv har haft indflydelse på.

  Online Platform

  Afspejl jeres virksomheds DNA med en online platform med værktøjer, dashboards og metode-/procesbeskrivelser.

  Time QR

  Gør det nemt at starte en opgave ved at scanne QR-koden på maskinen, væggen, arbejdssedlen i mødelokalet etc.

  App

  Gør det nemt at synliggøre arbejdsopgaver og vidensstrømme til medarbejderne.

  Time beacon

  Et beacon udsender et signal i rummet så du fx automatisk stempler ind når du møder på arbejde. Så er du godt i gang.

  Infoskærm

  Vis relevant information på infoskærm, fx status, viden og arbejdflow.

  Time Cube

  Har du mange opgaver, skift eller forstyrrelser? Så brug den 12-sidet terning til let at skifte mellem dem.

  Lederen

  Skab de rigtige rammer for medarbejdernes arbejdsdag, så de kan arbejde fokuseret og målrettet. Dine medarbejdere behøver ikke unødigt at forstyrre kollegaer eller rende til møder i tide og utide. Du får mere ro og overblik over alles opgaver og hvor der arbejdes lige nu! Så du ved, hvor du som som leder skal være – og sikrer en god fremdrift.

  Se og fjern de trælse forhindringer for medarbejderne – også alle de tunge administrative processer, som tager for meget af medarbejdernes tid og bryder deres arbejdsgang. Projektstyring gør det let for dem at samle deres tidsregistreringer op automatisk, når de alligevel tager fat på en ny opgave. Få hurtigt styr på kilometerregistreringerne og aflevering af bilag og slip for tunge administrative processer og mange systemer.

  Få over 20% mere effektiv udnyttelse af jeres tid med et øget fokus på opgaverne som skal løses, klare rammer og velbeskrevne opgaver som kan udføres på få timers arbejde. Beregn jeres effekt i kroner.

  Fokus

  Vis kun de opgaver, som der skal arbejdes på lige nu!

  Pseudoarbejde

  Rammerne forhindrer pseudoarbejde, som er opgaver uden mening eller værdi.

  Stress

  Undgå forstyrrelser og mange afbrydelser med synligt arbejdflow.

  Forstyrrelser

  Al viden og kommunikation er samlet til dig, så du undgår trælse forstyrrelser. For forstyrrelser kan koste mange penge og øger stress og mistrivsel.

  Spildtid

  Undgå konstant opfølgning, statusmøder og opsamling af ‘glemte’ opgaver.

  Hjælp

  Følg med i, hvor der arbejdes lige nu, kommer I fremad eller har nogen brug for hjælp?

  Medarbejderen

  Du ved altid, hvordan du bidrager og skaber værdi for virksomheden og arbejder på de rigtige opgaver i forhold til virksomhedens, afdelingens eller dit teams mål.

  Du er med til at udfylde de rammer og opgaver, du skal arbejde med og har direkte indflydelse på din projektstyring. Se, hvad du selv bidrager med i det store perspektiv.

  Undgå dårlig samvittighed over at tage tidligt hjem på de dage, hvor I (endelig) har lidt mindre at lave. Få frihed til at arbejde organisk og tag ekstra fat, når opgaverne og humøret er der. Så får du automatisk mere frihed til at nyde stille perioder – med god samvittighed.

  Få serveret dine opgaverne på et sølvfad og føl glæden ved at kunne afslutte opgaver, hver eneste dag.

  Frihed

  Få mere frihed til at arbejde, hvor og hvornår det passer dig – din indsats er altid synlig for dit team og din leder.

  Tidsregistrering

  Brug mindre tid på timeregistrering – din tid bliver automatisk registreret.

  Indsats

  Din ekstra indsats er altid synlig for din leder og andre i dit team. Så du roligt kan skrue ned for tempoet på andre tidspunkter.

  Kilometer

  Brug mindre tid på kilometerregistrering – Tiempo forslår automatisk til/fra adressen når du kører fra A til B.

  Trivsel

  Gå glad hjem fra arbejde hver dag, fordi du får afsluttet opgaver. Start frisk på nye opgaver i morgen.

  Udlæg/Bilag

  Brug mindre tid på registrering af bilag – tag et billede af dit udlæg/indkøb og se status på din betaling.

  Flow igennem hele værdikæden

  Alt for mange IT-systemer stjæler din tid og gør det svært at samarbejde. Ved brug af projektstyring arbejder organisationen med alt i én platform i hele værdikæden. Det gør det nemmere for dig at udføre dit arbejde med Tiempo – simpelt og effektivt.

  Tilbud

  Opbyg tilbuddet, så opgaverne er til at gå til.

  Planlæg

  Planlæg opgaverne agilt, uge for uge.

  Udfør

  Udfør opgaverne og følg, hvor langt I er.

  Fakturering

  Godkend opgaverne og fakturer.

  • Opbyg tilbuddet, så opgaverne er lige til at gå til.
  • Planlæg opgaverne agilt, uge for uge.
  • Udfør opgaverne og følg, hvor langt I er.
  • Godkend opgaverne og fakturer.

  Strategi og eksekveringsledelse

  Få hjælp til at stable et mere effektivt team sammen med konceptet execution excellence (eksekveringsledelse) – en disciplin der fokuserer på at planlægning løbende bliver vedligeholdt, som følge af at teams der forstår hindanden bedre i klart sprog og udtryk.

  Læs mere

  Fra handling til resultater

  Vidste du at op et 80 procent af alle teams strategisk set ikke opnår deres målsætning? Det skyldes først og fremmest at handlingsplaner ikke løbende bliver vedligeholdt, så de dynamisk tilpasser sig nutiden. Det resulterer som regel i tab af tid og kapital – og vil også kunne mærkes på teamets motivation til at udføre et profitabelt stykke arbejde, og vedligeholde arbejdsglæden.

  Her kan Zispa hjælpe med at skabe overblik med dynamiske handlingsplaner og strategier, ved hjælp af en gennemført eksekveringsledelse. Med en online kommunikationsplatform, en projekt App og andre kommunikationsværktøjer, er det nemt for alle i teamet at få overblik over projektets fremgang og udvikling på alle enheder.

  Persondataforordningen (GDPR)

  Har I persondata spredt i mange systemer, som gør det svært at overholde persondataforordningen (GDPR)? I Tiempo ligger alle persondata i ét system til projektstyring, som gør det let og sikkert at håndtere persondata.

  Alt i ét system

  Al persondata ligger i ét system. Det gør det lettere at overholde GDPR.

  Accept

  Accept af persondatapolitik allerede ved tilmelding.

  Slet

  Alt i ét system gør det let at sikre og slette persondata.

  • Al persondata ligger i ét system. Det gør det lettere at overholde GDPR.
  • Accept af persondatapolitik allerede ved tilmelding.
  • Alt i ét system gør det let at sikre og slette persondata.

  Byg en platform til projektstyring sammen med medarbejderne. Det skaber ejerskab og forpligter!

  Opgavestyring

  Planlæg jeres opgaver uge for uge – inspireret af SCRUM

  Kapacitet

  Fyld aldrig flere opgaver på medarbejderne end de har plads til og gør plads til ad hoc/drift.

  Fremdrift

  Ønsker I at vise fremdriften på opgaverne?

  Succes

  Få samlet overblik over det I afsluttede i løbet af ugen.

  Overblik

  Alle kan se hvad I arbejder med lige nu og evt. hjælpe hinanden med at nå i mål med opgaver for ugen.

  Samarbejde

  Hjælp hinanden med at få alle opgaver spillet i mål

  Flow

  Sørg for at rækkefølgen altid bliver fulgt og at vigtige skridt ikke springes over.

  Viden

  Del viden – og skab god effekt.

  Prioritering

  Er det vigtigt at prioritere opgaverne?

  Fleksibilitet

  Når hasteopgaver skal ind, så skal noget andet ofte skubbes ud!

  Opgavestyring

  Planlæg jeres opgaver uge for uge – inspireret af SCRUM.

  Kapacitet

  Fyld aldrig flere opgaver på medarbejderne end de har plads til og gør plads til ad hoc/drift.

  Fremdrift

  Ønsker I at vise fremdriften på opgaverne?

  Succes

  Få samlet overblik over det I afsluttede i løbet af ugen.

  Overblik

  Alle kan se hvad I arbejder med lige nu og evt. hjælpe hinanden med at nå i mål med opgaver for ugen.

  Samarbejde

  Hjælp hinanden med at få alle opgaver spillet i mål.

  Flow

  Sørg for at rækkefølgen altid bliver fulgt og at vigtige skridt ikke springes over.

  Viden

  Del viden – og skab god effekt.

  Prioritering

  Er det vigtigt at prioritere opgaverne?

  Fleksibilitet

  Når hasteopgaver skal ind, så skal noget andet ofte skubbes ud!

  Platformen

  Tiempo er baseret på en digital platform, så virksomheden får et centrum for alle aktiviteterne. Medarbejderne kan se hvilke opgaver der har førsteprioritet, al data lagres, nyheder vises, kommunikationsværktøjer er tilgængelige, og platformen kan skræddersyes efter behov.

  Integrationer

  Med Tiempo kan I arbejde så meget som muligt i ét system. Det gør det lettere for jer at praktisere projektstyring. I undgår samtidigt, at det er mennesker, som bliver limen mellem mange systemer.

  WordPress logo
  WordPress
  Skab én adgang for kunderne, så de kan følge med i projektet og få overblik over fremdrift og udvikling. Med direkte login fra jeres hjemmeside – I har kontrollen
  e-conomic logo
  e-conomic
  Opret automatisk kunder og faktureringsgrundlag
  Zispa projekt App
  App
  Få bygget jeres egen App og kom i lommen på kunderne/underleverandører med jeres brand, nyheder, opgaver m.m.
  Installer icon
  Systemer
  Vi tilbyder integrationer til andre systemer, f.eks. via JSON, REST, Webservices mf.

  Hvad koster det for dig?

  WAO effekt

  Tiempo er en del af WAO-familien – software, som arbejder sammen!  WAO indeholder infoskærme, projektstyring, vedligehold, målhierarki o.a.

  • 0
  KOSTPRIS PER MÅNED
  Antal ansatte
  stk

  X
  Brugerlicens
  kr

  Årlig pris per medarbejder
  Kryptering
  kr

  2 årigt krypterings-certifikat
  ((Antal medarbejdere x Brugerlicens) / 12) + (Kryptering / 24)
  Resultat
  kr

  Pris per måned

  KOSTPRIS PER MÅNED
  Antal ansatte
  stk

  X

  Brugerlicens
  kr

  Pris per intern medarbejder

  Serverplads
  kr

  Leje af platform

  Infoskærm
  300 kr

  SCRUM
  350 kr

  Portefølje
  350 kr

  Target Board
  450 kr

  Gantt
  450 kr

  Serverplads + (Antal ansatte x Brugerlicens) + Infoskærm + SCRUM + Portefølje + Target Board + Gantt

  Resultat
  kr

  Pris per måned

  KOSTPRIS PER MÅNED
  Antal ansatte
  stk

  X
  Brugerlicens
  kr

  Pris per intern medarbejder
  Serverplads
  kr

  Leje af platform
  Kryptering
  kr

  2 årigt krypterings-certifikat
  Infoskærm
  300 kr
  SCRUM
  350 kr
  Portefølje
  350 kr
  Target Board
  450 kr
  Gantt
  450 kr
  Serverplads + (Antal ansatte x Brugerlicens) + (Kryptering / 24) + Infoskærm + SCRUM + Portefølje + Target Board + Gantt

  Resultat
  kr

  Pris per måned

  BESPARELSE PER MÅNED
  Antal ansatte
  stk

  X
  Timeomk.
  kr

  Produktion: 265 kr
  Administration: 330 kr
  Ingeniør: 440 kr
  Arbejdstid
  min

  Minutter per dag
  Arbejdsdage
  d

  Arbejdsdage
  per måned
  (((Antal ansatte x Arbejdstid) x Arbejdsdage) / 60) x Timeomk.

  Resultat
  kr

  Sparet per måned

  Prøv FiLR

  - gratis og uforpligtende i 14 dage
  Du skal blot udfylde kontaktformularen, så får du en mail fra os med nemme instruktioner til at komme i gang.

   KOSTPRIS PER MÅNED
   Antal ChromeBit's
   stk

   X
   ChromeBit mini-pc
   kr

   Pris per ChromeBit
   Antal ansatte
   stk

   Dem som skaber indhold
   Internal user
   kr

   Pris per medarbejder
   Antal skærme
   stk

   X
   WAO screen
   kr

   Pris per skærm per måned
   WAO site
   kr

   Leje af plads
   WAO space
   GB

   5 kr per GB
   (10 GB standard)
   *Tilpasning af skærmlayout: Pris efter aftale
   WAO site + (Antal ChromeBit's x ChromeBit mini-pc) + (Antal ansatte x Internal user) + (WAO screen x Antal skærme) + WAO space
   Resultat
   kr

   Pris per måned

   KOSTPRIS PER MÅNED
   Antal ansatte
   stk

   Eksterne brugere er gratis
   WAO user
   kr

   Pris per intern medarbejder
   WAO site
   kr

   Leje af platform
   WAO Space
   GB

   5 kr per GB
   (10 GB standard)
   SCRUM
   350 kr
   Target Board
   450 kr
   Portefølje
   350 kr
   Gantt
   450 kr
   WAO site + (Antal ansatte x WAO user) + WAO Space + SCRUM + Target Board + Portefølje + Gantt

   Resultat
   kr

   Pris per måned

   BESPARELSE PER MÅNED
   Antal ansatte
   stk

   X
   Timeomk.
   kr

   Produktion: 265 kr
   Administration: 330 kr
   Ingeniør: 440 kr
   Arbejdstimer
   t

   Timer per måned
   Forventet effekt
   %

   X
   Antal ansatte x Timeomk. x Arbejdstimer x Forventet effekt

   Resultat
   kr

   Sparet per måned